Höstmötet 8 september

 

  • Hjärt och lungräddnings kurs har varit, det var många som deltog på utbildningen. Hjärtstartaren kommer att monteras uppe vid övre servicehuset. Under vintertid kommer den att monteras inomhus, förslagsvis på handikapps toaletten i övre servicehuset. Mer information kommer framöver.                                                                                                                                                     
  • Året runt boende/friköp av tomt

Fastighetskontoret har bjudit in 8 kolonistugeföreningar för samtal kring detta. Alla sa ja och utredning fortsätter.  Sörbacken är inte en av dem som har blivit inbjuden till samtal, bla då Sörbacken är detaljplanerad som koloniområde.

  • Bestämmelse om en byggnad på respektive tomt

Styrelsen har ställt frågan till FGK om ett förråd är en enskild byggnad. FGK skickade vidare frågan till Koloniförbundet i Stockholm och fick till svar att förråd är en byggnad. Har man ett förråd på tomten ska det ställas mot huset. Om inte detta är åtgärdat till 1/10-2018 kommer det att lämnas över till FGK.

  • Parkeringsläget

På den inhägnade parkeringen finns 70-75 parkeringsplatser.Det finns i dagsläget 53 permanenta tillstånd utdelade och 37 tillfälliga tillstånd.Vi har under säsongen delat ut två säsongstillstånd.För närvarande står en kolonist på kö för tillfälligt parkeringstillstånd.

  • Ekonomi

Föreningen har en stabil ekonomi och vi är i fas med budgeten för 2018. Under året har 11 hus bytt ägare. Arrendet för 2019 är 6000 kr. Till det tillkommer kostnader till FGK, förbundet samt övriga kostnader. Inger påminner kolonister att det går bra att förskottsbetala under året.

  • Kiosken

Ett fantastiskt utfört arbete har Lisbeth och övriga som engagerat sig i kiosken under denna säsong gjort. Stort tack till er! Kiosken kommer inom snar framtid flytta till föreningshuset för att förlänga säsongen.

  • Områdesansvariga

Under säsongen har tre personer skött området med bravur. Låsen kommer att bytas innan nästa säsong början. I en av duscharna i övre servicehuset kommer golvet att bytas inom kort.

  • Övrigt

Skylt uppsatt på vägen upp till samfälligheten, Privat väg. Styrelsen kommer att ta kontakt med dem för att undersöka om det är ok för kolonister att köra upp och parkera på parkeringsplatsen.

  •  Larm

Christina i stuga 13 har haft kontakt med Larmhem. Hon har fått information om att han kan installera larm för reducerat pris om 10 stugor anmäler sitt intresse för hemlarm. Är man intresserad av larm tala med Christina eller lägg en lapp i hennes brevlåda.

Karin som är studieansvarighar haft kontakt med Studiefrämjandet. Karin undrar om intresse finns angående en föreläsning om solceller vilket mötesdeltagare sa ja till. Karin kommer framöver att lägga ut datum för föreläsning på hemsidan samt på den fysiska anslagstavlan.

 

28/10 är det vattenavstängning.

 

Tack för en fin säsong hälsar styrelsen!

 

 

 

 

 

Nya kolonister

Alla ”Nya kolonister” som kommit till Sörbacken

sedan september 2017

 

Välkomna till föreningshuset

lördagen 8 september kl 13:00

(direkt efter vårt Höstmöte)

 

Styrelsen kommer att vara på plats, bjuder på fika och erbjuder tillfälle att diskutera era uppkomna frågor

KOMMANDE AKTIVITETER

 

HJÄRTSTARTKURS:    Söndag 26 augusti kl 11

HÖSTMÖTE:                 Lördag 8 september kl 12

NYA KOLONISTER:     Lördag 8 september kl 13

ARBETSDAG:                Lördag 29 september kl 10-13

(OBS: arbetsdag 25 augusti inställd)

Endast en byggnad

ENDAST EN BYGGNAD PÅ TOMTEN

Styrelsen önskar påminna alla kolonister om att vi i Sörbackens koloni endast får ha EN byggnad på tomten.  Ett trädgårdsförråd är kanske ett bra tillägg till stugan men MÅSTE sättas i direkt anslutning till stugan, det får inte vara fristående ute på tomten. Vi har ett generellt bygglov för ”Väggskåp” vilket är i princip ett förråd som sätts direkt mot stugans yttervägg. Styrelsen vill uppmana kolonisterna som vet med sig att det står ett fristående förråd på den egna tomten, att omgående åtgärda misstaget genom att ställa och fästa förrådet mot stugans yttervägg.

Sörbackens styrelse

ARBETSDAGEN 25/8 INSTÄLLD

Arbetsdagen lördag 25/8 är inställd. Kolonin är i mycket bra skick, värmen har förstås påverkat växtligheten, häck och buskar har stannat av och gräset har knappast behövts klippas under sommarn. 

Lördagen 29 september blir nästa och årets sista arbetsdag. Då kan vi förhoppningsvis elda ner kasen och göra höstarbetet klart. Container kommer att finnas.

Sörbacken styrelse

TOTALT ELDNINGSFÖRBUD

Från och med onsdagen 25/7 är det totalt eldningsförbud, en utökning som innebär att det är helt förbjudet att elda utomhus. Det är till och med förbjudet att grilla i den egna trädgården oavsett om man använder kol eller gasol.

Sörbackens styrelse

 

MUSIK OCH GUDTJÄNST

Lördagen 7/7  kl 18:00 blir det musikunderhållning vid dansbanan. Då kommer Hanne Juul & Leif “Ledda” Pedersen och sjunger Nordiska visor.

 

Söndagen 8/7 kl 11:00 är det dags för årets Gudstjänst i Sörbacken.

Styrelsen Sörbacken