KOMMANDE AKTIVITETER

 

HJÄRTSTARTKURS:    Söndag 26 augusti kl 11

HÖSTMÖTE:                 Lördag 8 september kl 12

NYA KOLONISTER:     Lördag 8 september kl 13

ARBETSDAG:                Lördag 29 september kl 10-13

(OBS: arbetsdag 25 augusti inställd)

Endast en byggnad

ENDAST EN BYGGNAD PÅ TOMTEN

Styrelsen önskar påminna alla kolonister om att vi i Sörbackens koloni endast får ha EN byggnad på tomten.  Ett trädgårdsförråd är kanske ett bra tillägg till stugan men MÅSTE sättas i direkt anslutning till stugan, det får inte vara fristående ute på tomten. Vi har ett generellt bygglov för ”Väggskåp” vilket är i princip ett förråd som sätts direkt mot stugans yttervägg. Styrelsen vill uppmana kolonisterna som vet med sig att det står ett fristående förråd på den egna tomten, att omgående åtgärda misstaget genom att ställa och fästa förrådet mot stugans yttervägg.

Sörbackens styrelse

ARBETSDAGEN 25/8 INSTÄLLD

Arbetsdagen lördag 25/8 är inställd. Kolonin är i mycket bra skick, värmen har förstås påverkat växtligheten, häck och buskar har stannat av och gräset har knappast behövts klippas under sommarn. 

Lördagen 29 september blir nästa och årets sista arbetsdag. Då kan vi förhoppningsvis elda ner kasen och göra höstarbetet klart. Container kommer att finnas.

Sörbacken styrelse

TOTALT ELDNINGSFÖRBUD

Från och med onsdagen 25/7 är det totalt eldningsförbud, en utökning som innebär att det är helt förbjudet att elda utomhus. Det är till och med förbjudet att grilla i den egna trädgården oavsett om man använder kol eller gasol.

Sörbackens styrelse

 

MUSIK OCH GUDTJÄNST

Lördagen 7/7  kl 18:00 blir det musikunderhållning vid dansbanan. Då kommer Hanne Juul & Leif “Ledda” Pedersen och sjunger Nordiska visor.

 

Söndagen 8/7 kl 11:00 är det dags för årets Gudstjänst i Sörbacken.

Styrelsen Sörbacken

 

GRUSLEVERANS – ARBETSDAG 16/6

På torsdagen 14/6 får vi en leverans av grus till våra gångar. Det kommer att läggas i några högar på 4-5 platser i kolonin, kanske blir det lite trångt att komma fram på någon av platserna. På arbetsdagen kommer vi att prioritera arbetet med att sprida ut gruset på våra gångar, ta gärna med skyffel och skottkärra till samlingen utanför kiosken kl 10! Ytterligare ett lite tyngre jobb blir att rensa runt alla buskar och träd längs med Havsfruvägen för att underlätta för gräsklippning – även för detta arbete behövs spade och skottkärra. I övrigt gäller att göra fint inför midsommar – byta blomlådor, rensa och klippa mm som vanligt.

Styrelsen Sörbacken