Två föreläsningar Studiefrämjandet

Nya nycklar – sista chansen!

Hej!

På lördag den 30:e mars och söndag den 31:e mars mellan kl. 12,00 och 14,00 kommer nya nycklar att finnas för ut kvittering i Föreningshuset.

Måndagen den 1: a april kommer alla lås i både övre och nedre servicehusen + lilla grinden in till parkeringen att bytas ut.

Inger Drottz     Kassören 

 

                

Bommen, vattenpåsättning, nycklar

Bommen kommer troligtvis att öppnas på lördag 16/3.

Vattenpåsättning hoppas vi kunna genomföra som preliminärt planerat lördagen 23/3 kl 12:00.

Nya lås sätts in i servicehusen omkring 1 april. Nya nycklar kan hämtas i föreningshuset på lördag 23/3 kl 11:00 – 15:00. 

Hälsningar Styrelsen

Inloggning till medlemsidor.

Inloggning till medlemsidor.

Som det informerades på årsmötet så har det nu skapats medlemsidor för kolonisterna.
Adressen till medlemsidorna är 
https://www.sorbacken.se/medlem/

Användarnamn och lösenord finns i årsmöteshandlingarna. 
Väl inne på medlemsidorna så behöver det göras en ny anmälan till nyhetsbrevet
Klicka på nyhetsbrev och fyll i informationen, det går att ha fler än en mottagare per stuga. Viktiga är att ni fyller i stugnummer på de som anmäler sig. 

image.png
Det kommer kontinuerligt komma in mer information till medlemsidorna

November nyheter

Låsen servicehusen och parkeringsdörrgrind

Låsen i våra servicehus är mycket slitna och kan inte längre repareras. Styrelsen har beställt nya lås och två nycklar till varje stuga. Låsen kommer att bytas i början av nästa säsong och nycklarna delas ut i samband med årsmötet. För er som inte kan närvara på årsmötet kommer styrelsen att hålla expeditionstider i föreningshuset under början av säsongen 2019. Tider kommer att anslås senare.

Nya lösenordsskyddade medlemssidor

IT ansvarig håller på att skapa en ny medlemssida som kommer att kräva lösenord för att kunna läsa. Vi kommer att dela upp hemsidan i en sida med information för allmänheten och en skyddad sida endast för medlemmar. Detta kommer att komma igång i början av säsong 2019. 

Årsmötet 2019

Årsmötet kommer att hållas igen i Medborgarhuset, Gamlestaden på lördag 23 februari kl 12. Några mycket viktiga frågor kommer att diskuteras och styrelsen hoppas att det blir även denna gång många kolonister som kommer!

Hjärtstartsapparaten

Hjärtstartare måste frostskyddas och finns nu i övre servicehus HCP toalett/duschrum. 

Bara 15 veckor till en ny kolonisäsong!

 

Vattenavstängning söndagen 28/10

PÅMINNELSE OM VATTENAVSTÄNGNING SÖNDAGEN 28/10 KL 12:00

Bommen kommer att låsas 1 november vilket förstås innebär att all biltrafik inne i kolonin är förbjuden efter detta datum.

HCP toaletterna kommer som vanligt att vara öppna under vintersäsongen. Varmvattnet kommer i år inte att stängas av. Tänk på att ni som använder toaletterna ansvarar själva för toapapper, städning, att hålla snyggt och rent under november – februari. 

Styrelsen 2018-10-18

Info och Arbetsdag 29/9

SOPHANTERING OCH KOMPOST

Det har funnits trädgårdsavfall i de bruna kompostbehållarna som är avsedda för endast matavfall. Trädgårdsavfall = löv, ogräs, kvistar, frukt, mm ska ned till de stora komposthögarna vid odlingsområdet. Stäng påsarna i de bruna komposthållarna ordentlig då öppna påsar drar till sig massor av flugor!!

Hundlatrin behållaren vid parkering är inte rätt plats för hushållsavfall.

ARBETSDAG 29/9 kl 10-13

Det närmar sig säsongens sista arbetsdag. Vi kommer att få en grusleverans på fredag 28/9 och allt grus ska användas under arbetsdagen. Det är inte tillåtet att ta grus för egen del från denna leverans. Gruset ska användas till att täcka den nedre dräneringssträngen, reparera skador på våra vägar och att göra klart Hcp p-plats vid stuga 107. Containern levereras också på fredag, observera att inga elartiklar får slängas i containern. Ställ inte några föremål utanför container och förvänta sig att någon annan ska ta hand om sakerna. Utöver grusarbetet ska vi förbereda inför vintern med att ta in blomlådor och bänkar, klippa häckar lite varstans, om vädret tillåter ska vi måla övre servicehuset, rensa upp i buskar längs med Havsfruvägen, rensa ogräs i gångarna och förhoppningsvis kunna elda kasen.

Och som vanligt njuter vi av en god korv med bröd efter en hård och njutbar arbetsinsats!

Ses på lördag 29/9!

Styrelsen Sörbacken

Höstmötet 8 september

 

  • Hjärt och lungräddnings kurs har varit, det var många som deltog på utbildningen. Hjärtstartaren kommer att monteras uppe vid övre servicehuset. Under vintertid kommer den att monteras inomhus, förslagsvis på handikapps toaletten i övre servicehuset. Mer information kommer framöver.                                                                                                                                                     
  • Året runt boende/friköp av tomt

Fastighetskontoret har bjudit in 8 kolonistugeföreningar för samtal kring detta. Alla sa ja och utredning fortsätter.  Sörbacken är inte en av dem som har blivit inbjuden till samtal, bla då Sörbacken är detaljplanerad som koloniområde.

  • Bestämmelse om en byggnad på respektive tomt

Styrelsen har ställt frågan till FGK om ett förråd är en enskild byggnad. FGK skickade vidare frågan till Koloniförbundet i Stockholm och fick till svar att förråd är en byggnad. Har man ett förråd på tomten ska det ställas mot huset. Om inte detta är åtgärdat till 1/10-2018 kommer det att lämnas över till FGK.

  • Parkeringsläget

På den inhägnade parkeringen finns 70-75 parkeringsplatser.Det finns i dagsläget 53 permanenta tillstånd utdelade och 37 tillfälliga tillstånd.Vi har under säsongen delat ut två säsongstillstånd.För närvarande står en kolonist på kö för tillfälligt parkeringstillstånd.

  • Ekonomi

Föreningen har en stabil ekonomi och vi är i fas med budgeten för 2018. Under året har 11 hus bytt ägare. Arrendet för 2019 är 6000 kr. Till det tillkommer kostnader till FGK, förbundet samt övriga kostnader. Inger påminner kolonister att det går bra att förskottsbetala under året.

  • Kiosken

Ett fantastiskt utfört arbete har Lisbeth och övriga som engagerat sig i kiosken under denna säsong gjort. Stort tack till er! Kiosken kommer inom snar framtid flytta till föreningshuset för att förlänga säsongen.

  • Områdesansvariga

Under säsongen har tre personer skött området med bravur. Låsen kommer att bytas innan nästa säsong början. I en av duscharna i övre servicehuset kommer golvet att bytas inom kort.

  • Övrigt

Skylt uppsatt på vägen upp till samfälligheten, Privat väg. Styrelsen kommer att ta kontakt med dem för att undersöka om det är ok för kolonister att köra upp och parkera på parkeringsplatsen.

  •  Larm

Christina i stuga 13 har haft kontakt med Larmhem. Hon har fått information om att han kan installera larm för reducerat pris om 10 stugor anmäler sitt intresse för hemlarm. Är man intresserad av larm tala med Christina eller lägg en lapp i hennes brevlåda.

Karin som är studieansvarighar haft kontakt med Studiefrämjandet. Karin undrar om intresse finns angående en föreläsning om solceller vilket mötesdeltagare sa ja till. Karin kommer framöver att lägga ut datum för föreläsning på hemsidan samt på den fysiska anslagstavlan.

 

28/10 är det vattenavstängning.

 

Tack för en fin säsong hälsar styrelsen!

 

 

 

 

 

Nya kolonister

Alla ”Nya kolonister” som kommit till Sörbacken

sedan september 2017

 

Välkomna till föreningshuset

lördagen 8 september kl 13:00

(direkt efter vårt Höstmöte)

 

Styrelsen kommer att vara på plats, bjuder på fika och erbjuder tillfälle att diskutera era uppkomna frågor