VATTENPÅSÄTTNING LÖRDAGEN 14 APRIL KL 12:00

Från omkring 4 april ser det ut som att det kommer att vara plus grader dygnet runt. Nu hoppas vi att vi kan sätta på vattnet på lördagen 14/4 kl 12:00

Vattenpåsättning kräver att det finns en grupp på åtminstone 5 personer som utför och ansvarar för uppdraget. Vi har nu en grupp som kommer att hjälpa till vid vattenpåsättning men varje kolonist har ansvar för att den egna stugan inte tar skada vid en eventuell vattenläcka.

2018-03-28

Styrelsen Sörbackens koloni