VÅRMÖTET 11 MAJ

VÅRMÖTE  Lördag 11/5  KL 12:00

Välkomna på vårmötet vid dansbanan kl 12:00

*  Presentation av nya styrelsen

*  Rapporter: ekonomi, planerade underhåll och reparation

*  Midsommarplanering

*  Kiosken och Swish

*  Önskemål kurser och andra aktiviteter

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen