Vårmöte 11/5 2019

 

  • Reparationer och underhåll

Under våren har taket på arbetsboden bytts.

Avloppsystemet. Styrelsen arbetar med att under året inventera hela eller delar av systemet för att undvika skador framöver.

Taken på övre och nedre servicehusen kommer att inspekteras. De är inte bytta sedan området byggdes.

 

  • Parkering

Räcke runt gästparkeringen är uppsatt. Trots detta har det dumpats skräp. Tim kommer att ta kontakt med kommunen angående detta och återkommer med mer information.

 

  • Internet

Styrelsen undersöker möjligheten att digitalisera området med ett trådlöst nätverk. Undersöker kostnader samt en bra lösning för vår koloni.

 

  • Midsommar 2019!

En arbetsgrupp kring detta event efterlyses. Träffas några gånger inför Midsommar. Vid intresse, anmäl er till Annika stuga 90

 

  • Ekonomi

Inger presenterar vår ekonomi som är fortsatt stabil.

Har undersökt möjlighet till swishbetalning i kiosken vilket visade sig bli alltför dyrt. Tills vidare enbart kontant betalning i kiosken.

 

  • Kiosken

Lisbeth, stuga 91 som har ansvaret för kiosken även i år har behov av personer som är intresserade av att stå i Kiosken ibland. Det är ca tre timmar per tillfälle. Anmäl er till Lisbeth vid intresse.

 

  • Återvinning

Framöver fyra grön och fyra bruna kärl vilka töms veckovis. Plaståtervinningen, som blev en succé, töms varannan vecka tills vidare.

 

 

  • Aktiviteter under säsongen!
  • Studieombudet Karin, stuga 110, meddelar att Studiefrämjandet erbjuder kollektiva föreläsningar. Karin presenterar två förslag. En föreläsning om trädgård och en föreläsning kring vårt fina område och dess historia.

Det finns en pengapott för kurser från FGK. Om någon har idéer, och vill dra i gång någon av idéerna, kom till Karin eller till Tone, stuga 93.

Under mötet kommer kolonister med förslag på aktiviteter vi skulle vilja göra tillsammans:

Hydroponisk odling (odla i vatten)                                Gympa

Solceller                                                                                 Frigörande dans

Bastu                                                                                      Skördefest i området

Att angöra en stor gödselhög                                          Bokcirkel

Kräftskiva

Arkeologi i området

Trädgård, tex kunskap om ympning eller hur man ta skott

Yoga

Utbildning i vad som ska slängas i komposten och vad som ska slängas i kasen.

 

Att tänka på att om vi hittar roliga evenemang, sätt upp information om detta på den allmänna anslagstavlan!

 

  • Övrigt

Odlingsgrupp. Träff 19/5 kl 11.

 

Parkeringen. Ett flertal permanenta tillstånd har delats ut och kommer att delas ut. Så även med de tillfälliga. För närvarande är det två i kö.

 

Anita talar om Kasen och påminner oss om att sköta detta bra under säsongen.

 

Tim meddelar att han fått besked om att det är ok för oss kolonister att köra upp och ställa oss på grusparkeringen innan Långvattnet. Det står en skylt om att endast behörig trafik får köra på denna väg vilket innefattar även oss.

 

Boulen startar på söndag den 12 maj och alla är Välkomna!