Säsong 2018 Sörbacken

Vattenpåsättning kommer inte att ske som vi hade hoppats 17 mars!
Kylan har bitit sig fast och vi får återkomma med nytt datum. Observera att vattenpåsättningen ska alltid ske på en lördag kl 12:00. Dessutom utsågs inte någon områdesansvarig på årsmötet och det är oklart hur vi ska kunna organisera vattenpåsättningen. När det inte finns en områdesansvarig, finns det inte heller någon som ansvarar för kolonins skötsel.

Bomöppning kommer att ske när vädret så tillåter.

Varmvattnet är påsatt i båda servicehusens handikappanpassade toaletter/duschar. Tvättstugorna och de stora toalett- och duschutrymmen tas i bruk först efter att vattnet är påsatt.

Sophantering börjar från 1 mars – en behållare för hushållssopor och en för matavfall.

Trädvård har ägt rum runt allmänningen och när det går att köra in i området kommer trädvårdsföretaget att ta bort alla nedsågade grenar.

2018-03-02
Sörbackens styrelse