PLASTÅTERVINNING och RESTAVFALL

Snart drar vi igång med plaståtervinning, så redan nu kan det vara bra att börja sortera bort plasten från restavfallet. Vi har nu två kärl till restavfall med tömning 1 gång/vecka. 

OBS: ENDAST DJURSPILNING/LATRINPÅSAR I SVARTA BEHÅLLAREN. INGA SOPPÅSAR SKA LÄGGAS I DEN SVARTA BEHÅLLAREN.

Styrelsen