November nyheter

Låsen servicehusen och parkeringsdörrgrind

Låsen i våra servicehus är mycket slitna och kan inte längre repareras. Styrelsen har beställt nya lås och två nycklar till varje stuga. Låsen kommer att bytas i början av nästa säsong och nycklarna delas ut i samband med årsmötet. För er som inte kan närvara på årsmötet kommer styrelsen att hålla expeditionstider i föreningshuset under början av säsongen 2019. Tider kommer att anslås senare.

Nya lösenordsskyddade medlemssidor

IT ansvarig håller på att skapa en ny medlemssida som kommer att kräva lösenord för att kunna läsa. Vi kommer att dela upp hemsidan i en sida med information för allmänheten och en skyddad sida endast för medlemmar. Detta kommer att komma igång i början av säsong 2019. 

Årsmötet 2019

Årsmötet kommer att hållas igen i Medborgarhuset, Gamlestaden på lördag 23 februari kl 12. Några mycket viktiga frågor kommer att diskuteras och styrelsen hoppas att det blir även denna gång många kolonister som kommer!

Hjärtstartsapparaten

Hjärtstartare måste frostskyddas och finns nu i övre servicehus HCP toalett/duschrum. 

Bara 15 veckor till en ny kolonisäsong!