Infobrev vecka 17 2018

ARBETSDAG LÖRDAGEN 28 APRIL KL 10-13

Påminner om arbetsdagen på lördag 28 april kl 10 – 13. Det finns många uppgifter att dela på och alla är välkomna på korv med bröd, kaffe och fika efter arbetsinsatsen. Meddela styrelsen om du inte kan delta just 28/4 men önskar få en ersättningsuppgift – info@sorbacken.se  eller skriftligt meddelande i postlådan vid föreningshuset.

 

VÅRMÖTE LÖRDAGEN 5 MAJ KL 12:00 VID DANSBANAN

Vårt vårmöte i år kommer att ta upp flera frågor:

  • Om hur vi bäst ska kunna vårda kolonin när årsmötet inte valde någon områdesansvarig.
  • Årsmötet godkände ett förslag om att en arbetsgrupp skulle kunna bygga ett cykelställ vid förrådscontainer – vilka vill bidra?
  • Årsmötet lyckades inte välja en ordinarie ledamot och en suppleant till styrelsen – hur kan vi göra det mer lockande att bidra till föreningen med förtroendeuppdrag? Kan ett nytt arvodessystem vara ett sätt i att göra det mer intressant?
  • Genomgång av ekonomin
  • Nya datorlagen GDPR
  • 1000 trädgårdar 1 juli 2018 – ska vi vara med?
  • Och några frågor till…

Vänligen,

Styrelsen Sörbackens koloni