Höstmötet 8 september

 

  • Hjärt och lungräddnings kurs har varit, det var många som deltog på utbildningen. Hjärtstartaren kommer att monteras uppe vid övre servicehuset. Under vintertid kommer den att monteras inomhus, förslagsvis på handikapps toaletten i övre servicehuset. Mer information kommer framöver.                                                                                                                                                     
  • Året runt boende/friköp av tomt

Fastighetskontoret har bjudit in 8 kolonistugeföreningar för samtal kring detta. Alla sa ja och utredning fortsätter.  Sörbacken är inte en av dem som har blivit inbjuden till samtal, bla då Sörbacken är detaljplanerad som koloniområde.

  • Bestämmelse om en byggnad på respektive tomt

Styrelsen har ställt frågan till FGK om ett förråd är en enskild byggnad. FGK skickade vidare frågan till Koloniförbundet i Stockholm och fick till svar att förråd är en byggnad. Har man ett förråd på tomten ska det ställas mot huset. Om inte detta är åtgärdat till 1/10-2018 kommer det att lämnas över till FGK.

  • Parkeringsläget

På den inhägnade parkeringen finns 70-75 parkeringsplatser.Det finns i dagsläget 53 permanenta tillstånd utdelade och 37 tillfälliga tillstånd.Vi har under säsongen delat ut två säsongstillstånd.För närvarande står en kolonist på kö för tillfälligt parkeringstillstånd.

  • Ekonomi

Föreningen har en stabil ekonomi och vi är i fas med budgeten för 2018. Under året har 11 hus bytt ägare. Arrendet för 2019 är 6000 kr. Till det tillkommer kostnader till FGK, förbundet samt övriga kostnader. Inger påminner kolonister att det går bra att förskottsbetala under året.

  • Kiosken

Ett fantastiskt utfört arbete har Lisbeth och övriga som engagerat sig i kiosken under denna säsong gjort. Stort tack till er! Kiosken kommer inom snar framtid flytta till föreningshuset för att förlänga säsongen.

  • Områdesansvariga

Under säsongen har tre personer skött området med bravur. Låsen kommer att bytas innan nästa säsong början. I en av duscharna i övre servicehuset kommer golvet att bytas inom kort.

  • Övrigt

Skylt uppsatt på vägen upp till samfälligheten, Privat väg. Styrelsen kommer att ta kontakt med dem för att undersöka om det är ok för kolonister att köra upp och parkera på parkeringsplatsen.

  •  Larm

Christina i stuga 13 har haft kontakt med Larmhem. Hon har fått information om att han kan installera larm för reducerat pris om 10 stugor anmäler sitt intresse för hemlarm. Är man intresserad av larm tala med Christina eller lägg en lapp i hennes brevlåda.

Karin som är studieansvarighar haft kontakt med Studiefrämjandet. Karin undrar om intresse finns angående en föreläsning om solceller vilket mötesdeltagare sa ja till. Karin kommer framöver att lägga ut datum för föreläsning på hemsidan samt på den fysiska anslagstavlan.

 

28/10 är det vattenavstängning.

 

Tack för en fin säsong hälsar styrelsen!