GDPR

                                       GDPR: Registrering av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) av en Dataskyddsförordning från EU, (GDPR). Detta berör Sörbackens kolonin, Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) och Koloniträdgårdsförbundet. Den nya förordningen innebär att medlemmarna ska informeras om att uppgifter registreras i respektive register. Eftersom föreningarna måste upprätta medlemsregister främst för att kunna distribuera information till medlemmarna via vanlig post (t ex årsmötesutskick) och e-post, är det nödvändigt att medlemmarna vet om att:

Som medlem i Sörbackens koloni och Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) och FGK är i sin tur medlem i Koloniträdgårdsförbundet som ger ut tidningen Koloniträdgården informeras om:

  • att Sörbackens koloni registrerar namn, personnummer, adress, e-postadress och telefon-/mobilnummer i sitt medlemsregister.
  • att uppgifterna registreras hos Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ek för i egenskap av arrendegivare.
  • att namn och adressuppgifter, samt förening och lottnummer, registreras hos Koloniträdgårdsförbundet där uppgifterna används för distribution av tidningen Koloniträdgården.

Styrelsen Sörbacken

2018-05-22