Endast en byggnad

ENDAST EN BYGGNAD PÅ TOMTEN

Styrelsen önskar påminna alla kolonister om att vi i Sörbackens koloni endast får ha EN byggnad på tomten.  Ett trädgårdsförråd är kanske ett bra tillägg till stugan men MÅSTE sättas i direkt anslutning till stugan, det får inte vara fristående ute på tomten. Vi har ett generellt bygglov för ”Väggskåp” vilket är i princip ett förråd som sätts direkt mot stugans yttervägg. Styrelsen vill uppmana kolonisterna som vet med sig att det står ett fristående förråd på den egna tomten, att omgående åtgärda misstaget genom att ställa och fästa förrådet mot stugans yttervägg.

Sörbackens styrelse