ARBETSDAG 15/6 KL 10-13

Nu är det dags för säsongens andra arbetsdag. Vi träffas som vanligt vid dansbanan kl 10 för att dela upp oss i olika arbetsgrupper. Efter arbetsinsatsen är det god fika i föreningshuset kl 13. Här är några uppgifter som planeras:

  1. Rensa inhägnade parkeringen
  2. Allmän rensning och trimning längs yttervägarna
  3. Grusgångar harvas
  4. Rensa upp runt föreningshuset och allmänningen.
  5. Fortsätta byta brädor övre servicehus
  6. Spaljé vid sopstationen
  7. Odlingslotterna – häcktrimning, trimning, mm
  8. Rensa hängrännor – föreningens hus
  9. Lekplatsen – byta ut en långsida balk närmast bänken

OBS: INGA BILAR I DEN INHÄGNADE PARKERINGEN MELLAN KL 9:30 OCH 13:00

Ställ bilen på grusparkeringen eller längs med Äspereds industriväg. 

Välkomna! 

Styrelsen