Anteckningar från Vårmötet 5/5 2018

Minnesanteckningar från vårmötet 5/5 2018

 

 • Allmän information från arbetsdagen

– Mycket bra uppslutning på arbetsdagen, över 100 stugor som deltog.

– Diskussion kring Kasen, att bara slänga sådant som går att elda. Hur gör vi framöver?

– Containern blev överfull. Talar om att inte slänga saker när de inte får plats. Föremålen som nu står på allmänningen ska tas bort!

 • Arbetsdagar – fyra stycken inplanerade under säsongen 2018.

Anledningen är att då vi inte har fått tag på områdesansvariga behöver vi tätare arbetsdagar för att sköta kolonin på ett bra sätt. Det är fortsatt två arbetsdagar som är obligatoriska.

 • Belysning

Bra om så många kolonister som möjligt får upp skymningsstyrda lampor så att det är så upplyst som möjligt under kväll och natt.

 • Aktuella adressuppgifter

Påminnelse om att meddela styrelsen vid flytt eller namnbyte.

 • Försäljning av stuga

Påminnelse om önskemålet att förmedla till styrelsen när en försäljning av stuga är på gång.

 • Ekonomi

Går igenom ekonomin som ser bra ut! Diskussion kring det ökade arvodet och omkostnader.

 • Studieombud      Karin informerar om säsongen 2018.

Karin har kontakt med Studiefrämjandet och önskar få in önskemål på kurs eller föreläsningar som kolonister vill ha.

Förslagen kan läggas i stuga 110 eller i brevlådan vid föreningshuset.

Karin informerar även om att det har varit på tal om ytterligare en Bi koloni. Då det har varit få bi så är det osäkert om det blir ytterligare en.

 • GDPR – ny persondata uppgiftslag inom EU som träder i kraft i maj 2018.

Kommer inte påverka boende kolonister. Som medlem i föreningen har vi personnummer, adress, telefonnummer, mailadress. Dessa uppgifter kommer att strykas vid ev. försäljning.

 • Cykelställ

Årsmötet beslutade om att cykelställ ska byggas. En arbetsgrupp behövs för detta. Meddela intresse till styrelsen. Tillägg: Två personer har anmält sitt intresse.

 • Skötsel om området/Gräsklippning

Under förra säsongen hade vi en gräsklippningsgrupp. Om man vill vara med i denna, anmäl er till styrelsens e-mail. Man kommer att ersättas med 100 kr per timme, arbetet kommer att ske ca 1 ggr per månad/man och tar ca tre timmar.

Tillägg: Gruppen består nu av 6 personer som sköter gräsklippning!

Eftersom vi inte har någon områdesansvarig så kommer även sådana sysslor att ersättas med 100 kr/timme. Meddela styrelsen vid intresse.

Tillägg: 3 ev 4 personer har anmält sitt intresse!

Förslag kring skötsel om området har kommit in. Vi talar om Lagansvar i kolonin och att vi på det sättet tillsammans kan sköta kolonin tillsammans. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta under året.

 • Arvodessystem omarbetas?

Talar om förslag på att se över arvodessystemet. En idé är att koppla det till årsavgiften. Att man på förhand fastställer en procentsats som kopplas till årsavgiften.

 • Parkeringen

Påminnelse om att de som parkerar ställer sig inom markering och med synligt tillstånd.

Jordhögen som fanns på gästparkeringen är nu borttagen.

 • Midsommarfirande

Finns det någon som vill hjälpa till med Midsommarfirandet? Meddela er till Caty.

 • Övrigt

Under våren har fyra stugor fått nya ägare.

Under vintern har ett inbrott skett i ett förråd.

 

Tack för ett fint Vårmöte!

Styrelsen Sörbackens koloni