VATTENPÅSÄTTNING LÖRDAGEN 14 APRIL KL 12:00

Från omkring 4 april ser det ut som att det kommer att vara plus grader dygnet runt. Nu hoppas vi att vi kan sätta på vattnet på lördagen 14/4 kl 12:00

Vattenpåsättning kräver att det finns en grupp på åtminstone 5 personer som utför och ansvarar för uppdraget. Vi har nu en grupp som kommer att hjälpa till vid vattenpåsättning men varje kolonist har ansvar för att den egna stugan inte tar skada vid en eventuell vattenläcka.

2018-03-28

Styrelsen Sörbackens koloni

Vattenpåsättning dröjer

Vattenpåsättning dröjer!

Kylan har bitit sig fast, SMHI prognos för kommande 10 dagars period talar för en kall period i slutet av nästa vecka, särskilt natt temperaturen!
Vattnet kommer tyvärr inte att kunna sättas på under påskhelgen.

Vattenpåsättning kräver dessutom att det finns en grupp på åtminstone 5 personer som utför och ansvarar för uppdraget. Hittills är det en person som har erbjudit sig att delta. Vattenpåsättningen kommer inte att ske utan att vi har en för uppgiften ansvarig grupp. Styrelsen tar gärna emot flera namn på frivilliga.

2018-03-23

Styrelsen Sörbackens koloni

Säsong 2018 Sörbacken

Vattenpåsättning kommer inte att ske som vi hade hoppats 17 mars!
Kylan har bitit sig fast och vi får återkomma med nytt datum. Observera att vattenpåsättningen ska alltid ske på en lördag kl 12:00. Dessutom utsågs inte någon områdesansvarig på årsmötet och det är oklart hur vi ska kunna organisera vattenpåsättningen. När det inte finns en områdesansvarig, finns det inte heller någon som ansvarar för kolonins skötsel.

Bomöppning kommer att ske när vädret så tillåter.

Varmvattnet är påsatt i båda servicehusens handikappanpassade toaletter/duschar. Tvättstugorna och de stora toalett- och duschutrymmen tas i bruk först efter att vattnet är påsatt.

Sophantering börjar från 1 mars – en behållare för hushållssopor och en för matavfall.

Trädvård har ägt rum runt allmänningen och när det går att köra in i området kommer trädvårdsföretaget att ta bort alla nedsågade grenar.

2018-03-02
Sörbackens styrelse

Årsmötet 2018

Årsmötet 2018 kommer att hållas 17 februari kl 12.00 i Gamlestadens Medborgahus. Kallelsen och alla dokument har skickats ut till alla medlemmar. Om kuvertet inte kommit fram vg ta kontakt med styrelsen!
Vänligen,
Styrelse Sörbacken

Trivselregler

Vi vill påminna alla kolonister om Sörbackens trivselregler!

Störande ljud: Tänk på att inte börja med störande arbete såsom gräsklippning, byggande m.m. före klockan 09.00. Vi slutar ca klockan 20.00 och vi visar alltid hänsyn mot våra grannar.

Hela dokumentet hittar ni att läsa under “DOKUMENT” här på hemsidan. (Dokumentet kommer att uppdateras inom kort och då läggas upp i sin helhet här på anslagstavlan.)

Ha det gott!

/Styrelsen