GRUSLEVERANS – ARBETSDAG 16/6

På torsdagen 14/6 får vi en leverans av grus till våra gångar. Det kommer att läggas i några högar på 4-5 platser i kolonin, kanske blir det lite trångt att komma fram på någon av platserna. På arbetsdagen kommer vi att prioritera arbetet med att sprida ut gruset på våra gångar, ta gärna med skyffel och skottkärra till samlingen utanför kiosken kl 10! Ytterligare ett lite tyngre jobb blir att rensa runt alla buskar och träd längs med Havsfruvägen för att underlätta för gräsklippning – även för detta arbete behövs spade och skottkärra. I övrigt gäller att göra fint inför midsommar – byta blomlådor, rensa och klippa mm som vanligt.

Styrelsen Sörbacken

HLR/Hjärtstartarkurs inställd

På grund av att flera deltagare har fått förhinder ställer vi in kursen den 3 juni. Vi siktar istället på att ha kursen på arbetsdagen den 16 juni.
Vi ser fram emot flera anmälningar då det finns platser kvar.

Hälsningar,
Kristina Alvåker (för styrelsen)

GDPR

                                       GDPR: Registrering av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) av en Dataskyddsförordning från EU, (GDPR). Detta berör Sörbackens kolonin, Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) och Koloniträdgårdsförbundet. Den nya förordningen innebär att medlemmarna ska informeras om att uppgifter registreras i respektive register. Eftersom föreningarna måste upprätta medlemsregister främst för att kunna distribuera information till medlemmarna via vanlig post (t ex årsmötesutskick) och e-post, är det nödvändigt att medlemmarna vet om att:

Som medlem i Sörbackens koloni och Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) och FGK är i sin tur medlem i Koloniträdgårdsförbundet som ger ut tidningen Koloniträdgården informeras om:

 • att Sörbackens koloni registrerar namn, personnummer, adress, e-postadress och telefon-/mobilnummer i sitt medlemsregister.
 • att uppgifterna registreras hos Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ek för i egenskap av arrendegivare.
 • att namn och adressuppgifter, samt förening och lottnummer, registreras hos Koloniträdgårdsförbundet där uppgifterna används för distribution av tidningen Koloniträdgården.

Styrelsen Sörbacken

2018-05-22

HLR / Hjärtstartkurs 3/6 kl 11:00

HLR / HJÄRTSTART KURS

Söndagen 3 juni 2018 KL 11:00 i  Föreningshuset

Om fler än 12 personer anmäler sig kan vi ha

en extra kurs kl 13:00 samma dag

Anmälan görs till info@sorbacken.se senaste fredagen 1 juni

Styrelsen

Sörbacken

Anteckningar från Vårmötet 5/5 2018

Minnesanteckningar från vårmötet 5/5 2018

 

 • Allmän information från arbetsdagen

– Mycket bra uppslutning på arbetsdagen, över 100 stugor som deltog.

– Diskussion kring Kasen, att bara slänga sådant som går att elda. Hur gör vi framöver?

– Containern blev överfull. Talar om att inte slänga saker när de inte får plats. Föremålen som nu står på allmänningen ska tas bort!

 • Arbetsdagar – fyra stycken inplanerade under säsongen 2018.

Anledningen är att då vi inte har fått tag på områdesansvariga behöver vi tätare arbetsdagar för att sköta kolonin på ett bra sätt. Det är fortsatt två arbetsdagar som är obligatoriska.

 • Belysning

Bra om så många kolonister som möjligt får upp skymningsstyrda lampor så att det är så upplyst som möjligt under kväll och natt.

 • Aktuella adressuppgifter

Påminnelse om att meddela styrelsen vid flytt eller namnbyte.

 • Försäljning av stuga

Påminnelse om önskemålet att förmedla till styrelsen när en försäljning av stuga är på gång.

 • Ekonomi

Går igenom ekonomin som ser bra ut! Diskussion kring det ökade arvodet och omkostnader.

 • Studieombud      Karin informerar om säsongen 2018.

Karin har kontakt med Studiefrämjandet och önskar få in önskemål på kurs eller föreläsningar som kolonister vill ha.

Förslagen kan läggas i stuga 110 eller i brevlådan vid föreningshuset.

Karin informerar även om att det har varit på tal om ytterligare en Bi koloni. Då det har varit få bi så är det osäkert om det blir ytterligare en.

 • GDPR – ny persondata uppgiftslag inom EU som träder i kraft i maj 2018.

Kommer inte påverka boende kolonister. Som medlem i föreningen har vi personnummer, adress, telefonnummer, mailadress. Dessa uppgifter kommer att strykas vid ev. försäljning.

 • Cykelställ

Årsmötet beslutade om att cykelställ ska byggas. En arbetsgrupp behövs för detta. Meddela intresse till styrelsen. Tillägg: Två personer har anmält sitt intresse.

 • Skötsel om området/Gräsklippning

Under förra säsongen hade vi en gräsklippningsgrupp. Om man vill vara med i denna, anmäl er till styrelsens e-mail. Man kommer att ersättas med 100 kr per timme, arbetet kommer att ske ca 1 ggr per månad/man och tar ca tre timmar.

Tillägg: Gruppen består nu av 6 personer som sköter gräsklippning!

Eftersom vi inte har någon områdesansvarig så kommer även sådana sysslor att ersättas med 100 kr/timme. Meddela styrelsen vid intresse.

Tillägg: 3 ev 4 personer har anmält sitt intresse!

Förslag kring skötsel om området har kommit in. Vi talar om Lagansvar i kolonin och att vi på det sättet tillsammans kan sköta kolonin tillsammans. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta under året.

 • Arvodessystem omarbetas?

Talar om förslag på att se över arvodessystemet. En idé är att koppla det till årsavgiften. Att man på förhand fastställer en procentsats som kopplas till årsavgiften.

 • Parkeringen

Påminnelse om att de som parkerar ställer sig inom markering och med synligt tillstånd.

Jordhögen som fanns på gästparkeringen är nu borttagen.

 • Midsommarfirande

Finns det någon som vill hjälpa till med Midsommarfirandet? Meddela er till Caty.

 • Övrigt

Under våren har fyra stugor fått nya ägare.

Under vintern har ett inbrott skett i ett förråd.

 

Tack för ett fint Vårmöte!

Styrelsen Sörbackens koloni