ARBETSDAG 15/6 KL 10-13

Nu är det dags för säsongens andra arbetsdag. Vi träffas som vanligt vid dansbanan kl 10 för att dela upp oss i olika arbetsgrupper. Efter arbetsinsatsen är det god fika i föreningshuset kl 13. Här är några uppgifter som planeras:

 1. Rensa inhägnade parkeringen
 2. Allmän rensning och trimning längs yttervägarna
 3. Grusgångar harvas
 4. Rensa upp runt föreningshuset och allmänningen.
 5. Fortsätta byta brädor övre servicehus
 6. Spaljé vid sopstationen
 7. Odlingslotterna – häcktrimning, trimning, mm
 8. Rensa hängrännor – föreningens hus
 9. Lekplatsen – byta ut en långsida balk närmast bänken

OBS: INGA BILAR I DEN INHÄGNADE PARKERINGEN MELLAN KL 9:30 OCH 13:00

Ställ bilen på grusparkeringen eller längs med Äspereds industriväg. 

Välkomna! 

Styrelsen

Arbetsdag 15 juni

Då var det dags för den andra arbetsdagen på kolonin detta år, lördagen den 15 juni.

Vi börjar klockan 10 och slutat klockan 13 med sedvanlig fika.

Välkomna!

 

Vårmöte 11/5 2019

 

 • Reparationer och underhåll

Under våren har taket på arbetsboden bytts.

Avloppsystemet. Styrelsen arbetar med att under året inventera hela eller delar av systemet för att undvika skador framöver.

Taken på övre och nedre servicehusen kommer att inspekteras. De är inte bytta sedan området byggdes.

 

 • Parkering

Räcke runt gästparkeringen är uppsatt. Trots detta har det dumpats skräp. Tim kommer att ta kontakt med kommunen angående detta och återkommer med mer information.

 

 • Internet

Styrelsen undersöker möjligheten att digitalisera området med ett trådlöst nätverk. Undersöker kostnader samt en bra lösning för vår koloni.

 

 • Midsommar 2019!

En arbetsgrupp kring detta event efterlyses. Träffas några gånger inför Midsommar. Vid intresse, anmäl er till Annika stuga 90

 

 • Ekonomi

Inger presenterar vår ekonomi som är fortsatt stabil.

Har undersökt möjlighet till swishbetalning i kiosken vilket visade sig bli alltför dyrt. Tills vidare enbart kontant betalning i kiosken.

 

 • Kiosken

Lisbeth, stuga 91 som har ansvaret för kiosken även i år har behov av personer som är intresserade av att stå i Kiosken ibland. Det är ca tre timmar per tillfälle. Anmäl er till Lisbeth vid intresse.

 

 • Återvinning

Framöver fyra grön och fyra bruna kärl vilka töms veckovis. Plaståtervinningen, som blev en succé, töms varannan vecka tills vidare.

 

 

 • Aktiviteter under säsongen!
 • Studieombudet Karin, stuga 110, meddelar att Studiefrämjandet erbjuder kollektiva föreläsningar. Karin presenterar två förslag. En föreläsning om trädgård och en föreläsning kring vårt fina område och dess historia.

Det finns en pengapott för kurser från FGK. Om någon har idéer, och vill dra i gång någon av idéerna, kom till Karin eller till Tone, stuga 93.

Under mötet kommer kolonister med förslag på aktiviteter vi skulle vilja göra tillsammans:

Hydroponisk odling (odla i vatten)                                Gympa

Solceller                                                                                 Frigörande dans

Bastu                                                                                      Skördefest i området

Att angöra en stor gödselhög                                          Bokcirkel

Kräftskiva

Arkeologi i området

Trädgård, tex kunskap om ympning eller hur man ta skott

Yoga

Utbildning i vad som ska slängas i komposten och vad som ska slängas i kasen.

 

Att tänka på att om vi hittar roliga evenemang, sätt upp information om detta på den allmänna anslagstavlan!

 

 • Övrigt

Odlingsgrupp. Träff 19/5 kl 11.

 

Parkeringen. Ett flertal permanenta tillstånd har delats ut och kommer att delas ut. Så även med de tillfälliga. För närvarande är det två i kö.

 

Anita talar om Kasen och påminner oss om att sköta detta bra under säsongen.

 

Tim meddelar att han fått besked om att det är ok för oss kolonister att köra upp och ställa oss på grusparkeringen innan Långvattnet. Det står en skylt om att endast behörig trafik får köra på denna väg vilket innefattar även oss.

 

Boulen startar på söndag den 12 maj och alla är Välkomna!

VÅRMÖTET 11 MAJ

VÅRMÖTE  Lördag 11/5  KL 12:00

Välkomna på vårmötet vid dansbanan kl 12:00

*  Presentation av nya styrelsen

*  Rapporter: ekonomi, planerade underhåll och reparation

*  Midsommarplanering

*  Kiosken och Swish

*  Önskemål kurser och andra aktiviteter

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen

Arbetsdag 4 maj start kl 10!

Då var det dax för årets första arbetsdag, välkomna!

På att-göra-listan står det bland annat att fixa med gästparkeringen, taket på arbetsboden, fixa med buskar och mer därtill.

Det kommer att finnas en container som vanligt från klockan nio. OBS, inga kemikalier eller elartiklar.  I år kommer det att finnas en släpvagn ämnat för elektronik, kemikalier och tryckimpregnerat trä som är kortare än 2 meter. Denna släpvagn anländer klockan 9 och avgår till återvinning klockan 12. Om det blir rusning kanske släpet blir fullt innan 12.

Vi jobbar mellan kl 10 oh 13 då vi avslutar med gofika och ett lotteri med fina priser.

Vill påminna om att det enbart ska finnas plast i den orange plastbehållaren på parkeringen.

 

Väl mött

önskar styrelsen.

Tillfällig vattenavstängning

För kännedom.

Tisdagen den 30/4 kommer vattnet kort att stängas av mellan klockan 13.00 och 15.00. Detta för att stuga 86 har en vattenläcka vilket ska åtgärdas av en hantverkare och då måste vattnet stängas av under reparationen.  Behöver du vatten under tiden det är avstängt så förbered dig genom att fylla en dunk. Vatten kommer också att finnas i servicehusen under tiden.

 

Hälsningar styrelsen

PLASTÅTERVINNING och RESTAVFALL

Snart drar vi igång med plaståtervinning, så redan nu kan det vara bra att börja sortera bort plasten från restavfallet. Vi har nu två kärl till restavfall med tömning 1 gång/vecka. 

OBS: ENDAST DJURSPILNING/LATRINPÅSAR I SVARTA BEHÅLLAREN. INGA SOPPÅSAR SKA LÄGGAS I DEN SVARTA BEHÅLLAREN.

Styrelsen

 

 

Två föreläsningar Studiefrämjandet

Nya nycklar – sista chansen!

Hej!

På lördag den 30:e mars och söndag den 31:e mars mellan kl. 12,00 och 14,00 kommer nya nycklar att finnas för ut kvittering i Föreningshuset.

Måndagen den 1: a april kommer alla lås i både övre och nedre servicehusen + lilla grinden in till parkeringen att bytas ut.

Inger Drottz     Kassören 

 

                

Bommen, vattenpåsättning, nycklar

Bommen kommer troligtvis att öppnas på lördag 16/3.

Vattenpåsättning hoppas vi kunna genomföra som preliminärt planerat lördagen 23/3 kl 12:00.

Nya lås sätts in i servicehusen omkring 1 april. Nya nycklar kan hämtas i föreningshuset på lördag 23/3 kl 11:00 – 15:00. 

Hälsningar Styrelsen